Rakennusliike Pentikäinen Oy

Yrityshistoria
Yritys on perustettu 1980.

Toimiala
Talonrakennus, saneerausrakentaminen

Toimialue
Pohjois-Savo, pääpaino Ylä-Savossa, osin Kajaani

Laskutus
2012 5,4 M euroa
2013 5,3 M euroa
2014 3,8 M euroa
2015 3,0 M euroa
2016 3,15 M euroa

Henkilöstö
Toimistohenkilöstö 2
Työnjohto 2 
Työntekijät 20-40

Laadunvarmistus
Työmaakohtainen laatusuunnitelma on ollut käytössä vuoden 1996 alusta lähtien. Yrityksellä on RALA ry:n myöntämä pätevyysluokitus. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys.