Haukiniemen Hidalgo ns. nollaenergiatalojen selvityksen seurantakohteeksi

As. Oy Iisalmen  Haukiniemen Hidalgo on valittu ns. nollaenergiatalojen selvityksen seurantakohteeksi. kts. www.finzeb.fi

Suomessa siirrytään rakentamaan EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisia rakennuksia tämän vuosikymmenen lopulla. Jäsenvaltiot pystyvät itse määrittelemään, minkälaisia nämä ns. lähes nollaenergiarakennukset ovat ja miten niissä käytetään lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa. Suomessa tätä määritystyötä varten käynnistyi viime syksynä FInZEB-hanke, jota rahoittavat Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ja LVI-talotekniikkateollisuus.

Hankkeessa selvitetään ensin tämänhetkinen paras tietämys, jota varten analysoidaan useita erityyppisiä rakennuksia ja niiden toimintaa. Rakennusliike Pentikäiseltä on hankkeeseen pyydetty mukaan As. Oy Iisalmen Haukiniemen Hidalgo mielenkiintoisen uusiutuvan energian ratkaisusta johtuen. Lisäksi naapuritalo As. Oy Iisalmen AinaMukava on valittu vertailukohteeksi.

Hidalgon on maalämpötalo, jossa on mukana myös maajäähdytys. AinaMukava on kaukolämpötalo, jossa on lisäksi aurinkokeräimiä ja ilmapumppu jäähdytys.

Lisätietoa hankkeesta löytyy niiden kotisivuilta www.finzeb.fi

Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus  Rt